พร้อมส่งสินค้า ส่งตรงจากร้านถึงหน้าบ้านคุณ (มีค่าบริการจัดส่งตามระยะทางและน้ำหนัก เริ่มต้น 35 บาท)

คลังยา เราไม่ทิ้งกัน
ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ถ้วนหน้า

พร้อมของแถมฟรี!! กระบอกเชค และ กล่องข้าว
***1 คน ต่อ 1 สิทธิ์***

Gen-dm 2.5 กก.

Blendera-MF 2.5 กก.

Once Complete 400 ก.

Once Dialyze 400 ก.

Once Pro 400 ก.

Once Pro 850 ก.

text

อาหารทางการแพทย์ คือ อาหารที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ถูกต้อง และเหมาะสมต่อโรค เช่น อาหารสำเร็จรูปที่ให้ทางสายอาหาร อาหารเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เป็นปกติ หรือร่างกายอยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารบางอย่างมากหรือน้อยเป็นพิเศษ โดยที่ไม่สามารถบริโภคจากอาหารทั่วไปได้